[Tut] Hướng dẫn sử dụng công cụ để dịch tiếng Trung và Nhật (part 1)

Mục tiêu:

– Có thể tự mình sử dụng thành thạo công cụ để dịch (trans) được tiếng Trung (Softsub, blog, news…)

– Hỗ trợ dịch tiếng Nhật.

 

Công cụ:

– Quick Translator: Công cụ chính để dịch tiếng Trung. Download

– Font tiếng Trung, tiếng Nhật. Cài font Trung và Nhật trước khi đọc bài viết này !!

– Aegisub: Công cụ tạo subtitle rất đẹp và chuyên nghiệp. Tải ở đây

– Softsub tiếng Trung hoặc bản dịch tiếng Trung của entry blog hay news.

 

Phần 1: Hướng dẫnsử dụng Quick Translator (QT) để dịch tiếng Trung

Continue reading

Advertisements